Proiecte şi Investiţii

  1. Grădinița cu program normal cu 2 săli de grupă , sat Valea Stanciului, comuna Valea Stanciului, județul Dolj.
  2. Reabilitare și modernizare Școala nr.2 , Valea Stanciului.
  3. Reabilitare și modernizare Școala cu clasele I-IV Grecești, sat Horezu-Poenari.
  4. Reabilitare și modernizare Școala cu clasele I-VIII , Horezu-Poenari.
  5. Realizare, extindere, reabilitare și modernizare, dotare centrul medical de permanență în comuna Valea Stanciului, județul Dolj.
  6. Extindere , reabilitare, modernizare, dotare , amenajare incintă și loc de joacă pentru copii Grădinița Țugurești , comuna Valea Stanciului.
  7. Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Valea Stanciului.