Anunturi


ANUNȚ

ANUNT PROGRAM SUSPENDAT


ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI „DEZVOLTARE LOCALA, REDUCEREA SARACIEI SI CRESTEREA INCLUZIUNII ROMILOR” finantat prin Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021, Apelul nr.4 DEZVOLTARE LOCALA”

In conformitate cu legislația naţională aplicabilă și a UE privind achizițiile publice, articolul 8.15 din Regulament, precum și prevederile cap. V, art. 14 din OUG nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 şi Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabil entităților publice din România care prevede ca entitățile publice din România, care acționează ca PP...

Citeste


Page 1 of 41234